Regulamin Krainy Świętego Mikołaja

1. Wejście na teren Krainy Świętego Mikołaja dozwolone jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.

2. Bilet upoważnia do spaceru po terenie Krainy Świętego Mikołaja wyznaczonymi szlakami, korzystania z ogólnie dostępnych placów zabaw, możliwości skorzystania z przewodnika po Krainie.

3. Bardzo prosimy o dostosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników Krainy Świętego Mikołaja.

4. Nie wolno wprowadzać na teren Krainy Świętego Mikołaja żadnych zwierząt domowych (psy, koty i inne ).

5. Na całym terenie Krainy Świętego Mikołaja obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.

6. Na całym terenie Krainy Świętego Mikołaja obowiązuje zakaz palenia papierosów z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

7. Bardzo prosimy o niedotykanie i niewchodzenie na eksponaty znajdujące się na terenie Krainy Świętego Mikołaja.

8. Bardzo prosimy o nieprzechodzenie za ogrodzenia i wygrodzenia.

9. Wszelkiego rodzaju odpady, śmieci itp. prosimy wyrzucać do koszy.

10. Spacer po Parku może przebiegad tylko po wyznaczonych ścieżkach.

11. Prosimy nie schodzić z wyznaczonych szlaków.

12. Prosimy rodziców i opiekunów o zwiększoną ostrożność i czujność w opiece nad dziećmi.

13. Wszystkich odwiedzających Park prosimy o zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku przy zabawie.

14. Punkt opatrunkowy znajduje się w budynku biura.

15. Jakiekolwiek niebezpieczne zdarzenia zaistniałe na terenie Krainy Świętego Mikołaja prosimy zgłaszać pracownikom Parku.

16. Pracownicy Krainy Świętego Mikołaja ubrani są w stroje z logiem firmowym.

17. Parkowanie samochodów dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

18. Parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych może skutkować usunięciem pojazdu na najbliższy parking dozorowany, na koszt właściciela pojazdu.

19. Dodatkowe atrakcje Parku, które nie są wliczone w cenę biletu nie są dostępne każdego dnia.

20. Niektóre atrakcje, które nie są wliczone w cenę biletu , dostępne są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i rezerwacji.

21. W przypadkach zjawisk niezależnych od podmiotu zarządzającego Krainą Świętego Mikołaja, które nieoczekiwanie mogą zakłócić zwiedzanie  (niespodziewane przerwy w dostawie prądu, nagłe zjawiska pogodowe :deszcz, wichury, trąby powietrzne, burze, śnieżyce , awarie, itp.), kasa nie zwraca pieniędzy za bilety.

21. Za zakupione bilety, zabawki , posiłki itp. faktury wydajemy tylko za okazaniem paragonu.

22. Wchodząc do Krainy Świętego Mikołaja wyrażasz zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z promocją Krainy.

23. Wszystkich odwiedzających Park prosimy o zachowanie zgodne z zasadami zdrowego rozsądku.

 


 § OCHRONA POMYSŁÓW

INFORMUJEMY, IŻ  NASZE  POMYSŁY  JAKIE  REALIZUJEMY  W  PARKU  SĄ  CHRONIONE  ENERGETYCZNIE.

KAŻDY  KTO  POZWALA  SOBIE  KRAŚĆ  NASZE  POMYSŁY  ORAZ  RZECZY  ZNAJDUJĄCE  SIĘ  NA  TERENIE  PARKU,  W  ZAMIAN  ZA  TO  ZABIERA  ZE  SOBĄ  NASZE  KŁOPOTY  I  NIEPOWODZENIA,  A  POZOSTAWIA  NAM   TO, CO  W  ŻYCIU  SPOTKAŁO  GO  NAJLEPSZEGO.

Z  GÓRY  DZIĘKUJEMY  ZA  UWOLNIENIE  NAS  OD  ŻYCIOWYCH  NIEPOWODZEŃ.


 

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

„Dwór Kołacinek”

Kołacinek 21

95-061 Dmosin

Tel. 046 874 76 86 wew. 104

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.
stat4u