Promocja "Święty Mikołaj rozdaje prezenty"

REGULAMIN PROMOCJI "ŚWIĘTY MIKOŁAJ ROZDAJE PREZENTY"


1. Organizatorem  promocji  jest  "Dwór  Kołacinek" z siedzibą w Kołacinek 21, 95-061 Dmosin.
2. Czas   trwania  promocji  jest  ograniczony  czasem  pracy  Parku Rozrywki Kraina Świętego Mikołaja i dotyczy wyłącznie roku 2017.
3. Imiona  i nazwiska osób, które zostaną wylosowane w promocji zostaną upublicznione na facebooku na profilu Krainy Świętego Mikołaja.
4. Każda  osoba  wylosowana  w promocji otrzyma w przesłanej oddzielnie wiadomości unikatowy kod dostępu.
5.  Podany przy nazwisku wylosowanej osoby kod dostępu wraz z imieniem i  nazwiskiem  uprawnia  do  bezpłatnego  wstępu na teren Parku Kraina Świętego  Mikołaja  wyłącznie  jednej osoby, wylosowanej lub wskazanej przez Zwycięzcę.
6.Osobie  uprawnionej  do  bezpłatnego  wstępu, przysługuje  również  bezpłatne skorzystanie z 2 atrakcji o poniższych
nazwach:
- "Młyn do mielenia złych postępków"
- "Magiczna gwiazdka"
- oraz słodkiego poczęstunku w postaci Ciasteczka "Croissant"
7.Osoba korzystająca z przysługujących jej z tytułu bezpłatnego wstępu dodatkowych    atrakcji  nie  ma  prawa  zamiany  przysługujących  jej świadczeń na inne.
8. Osoba korzystająca z przysługujących jej z tytułu bezpłatnego wstępu dodatkowych   atrakcji  nie  może dokonać zamiany  przysługujących jej świadczeń na środki finansowe.
9.Osoba korzystająca z przysługujących jej z tytułu bezpłatnego wstępu dodatkowych  świadczeń  oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżen co do przebiegu promocji oraz jakości otrzymanych świadczeń.
10.Osoba  korzystająca z bezpłatnego wstępu oraz pozostałych świadczeń potwierdza   własnoręcznym,   czytelnym  podpisem  wykorzystanie  kodu dostępu, w dniu przybycia w kasie biletowej.
11.Organizator  promocji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu innych zdarzeń   losowych   powstałych  podczas  realizacji  wyżej  opisanych świadczeń.

Welcome 200GBP Bonus at Bet365 here.
stat4u